Werkplekonderzoek

Visser BV voorziet in de mogelijkheid om bij uw bedrijf een werkplekonderzoek uit te voeren. Dit kunnen wij op diverse manieren uitvoeren:

Werkplekonderzoek Quickscan
Korte rondgang waarbij wij advies geven over goed gebruik van stoel, bureau, concepten, muis en toetsenbord. Eventueel is e.e.a. ook mogelijk in groepen. Doel hierbij is het bijbrengen van de algemene beginselen van het gebruik van de werkplek en stoel.

Werkplekonderzoek Standaard
Per werkplek wordt een inventarisatie uitgevoerd. Dit gebeurt aan de hand van geldende ergonomische richtlijnen en door middel van een checklist. Tijdens de inventarisatie zal met de betreffende medewerkers worden gesproken en worden eventuele vragen beantwoord.

Werkplekonderzoek met Rapportage
Inventarisatie per werkplek als boven genoemd, echter met rapportage en nabespreking.
De bevindingen, conclusies en adviezen worden verwerkt in een rapportage. De rapportage gaat zowel in op de algemene bevindingen als de bevindingen per werkplek. Indien het onderzoek daartoe aanleiding geeft zal ook aandacht worden geschonken aan omgevingsfactoren (licht, klimaat, ruimte).
Nadat het concept-rapport is verstuurd zal een afspraak worden gemaakt met de opdrachtgever om onze bevindingen te bespreken.

Neem vrijblijvend contact op voor meer informatie of maak een afspraak voor een werkplekonderzoek bij u op locatie.

 

werkplekonderzoekMaak een afspraak: