Risico-inventarisatie

In een Risico Inventarisatie en Evaluatie (RI&E) gaat u na of er voldoende voorzorgsmaatregelen zijn getroffen om schade aan de gezondheid van u en uw werknemers te voorkomen. De RI&E geeft inzicht in de gevaren en risico’s die zich op het gebied van veiligheid, gezondheid en welzijn binnen uw onderneming kunnen voordoen. Elk bedrijf is verplicht een RI&E te hebben. Belangrijker dan de verplichting, is dat een goede RI&E ook bijdraagt aan efficiënter en veiliger werken.

Ieder bedrijf is volgens de Arbowet verplicht een risico inventarisatie en evaluatie (RIE) te hebben. De RI&E geeft inzicht in de gevaren en risico’s die zich op het gebied van veiligheid en gezondheid binnen de onderneming kunnen voordoen. Naast de wettelijke verplichting is het van net zo groot belang dat ondernemingen met een goede risico inventarisatie en evaluatie (RIE) efficiënter en veiliger werken. [br]  [br]

tri-plus-logo-2015

Onze partner TriPlus heeft veel ervaring binnen onder andere de overheid (ministeries, gemeenten), gezondheidszorg en zakelijke dienstverlening. De RI&E’s worden door onze gecertificeerde HVK’er en arbeidshygiënist uitgevoerd. Hierdoor kunnen wij een training op maat aan u leveren, waardoor u precies weet hoe u aan de verplichtingen omtrent risico’s kunt voldoen. Ook levert de RI&E met bijhorende adviezen u intern voordelen op. De juiste omstandigheden zorgen voor betere arbeidsomstandigheden van de medewerkers, een groter gevoel van veiligheid en minder ziekteverzuim.

Onze partner Tri-Plus kan u hierin voorzien, bekijk voor meer informatie ook de Tri-plus pdf of neem contact op.